Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων - Αρχική Σελίδα


στην Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)

Ένα Ενιαίο, Περιεκτικό Διαδικτυακό Χώρο
για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων

Στόχος μας είναι όπως η μη κερδοσκοπική αυτή υπηρεσία :

  • Αποτελέσει κέντρο πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.

  • Καταστεί εργαλείο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων μέσα από το διαδίκτυο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

  • Βοηθήσει στην ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και με επιχειρήσεις του εξωτερικού .


Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές.

Κάρολος Δαρβίνος,


Αποποίηση

@Copyright 2012 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου