Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων - Αρχική Σελίδα


στην Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)

Ένα Ενιαίο, Περιεκτικό Διαδικτυακό Χώρο
για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων

Στόχος μας είναι όπως η μη κερδοσκοπική αυτή υπηρεσία :

  • Αποτελέσει κέντρο πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.

  • Καταστεί εργαλείο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων μέσα από το διαδίκτυο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

  • Βοηθήσει στην ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και με επιχειρήσεις του εξωτερικού .


Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.

Albert Einstein


Αποποίηση

@Copyright 2012 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου