Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Αναζήτηση για  Αναζήτηση
Ανδρέας Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ
Λεμεσός - Κύπρος
 
Ο Δικηγορικός οίκος Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με Κύπριους δικηγόρους και άλλους νομικούς ειδικούς σε όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Δίκαιο.

Ο δικηγορικός οίκος Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ ιδρύθηκε το 1965 από τον Διευθύνοντα Συνέταιρο μας, κ. Ανδρέα Νεοκλέους. Ο οίκος έκτοτε έχει επεκταθεί σταθερά, συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη της Κύπρου ως περιφερειακού εμπορικού κέντρου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, με τα μέσα και την εξειδικευμένη γνώση, που συναγωνίζεται οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κέντρο και με το χαμηλότερο επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη.

Η αποστολή μας έχει αποκρυσταλλωθεί επιτυχώς στα παρακάτω λόγια:

“Είμαστε ένα δικηγορικό γραφείο παγκοσμίου εμβέλειας, του οποίου στόχος είναι να βοηθάει τους πελάτες του στον επακριβή εντοπισμό και στην επίτευξη των στόχων τους καθώς επίσης στην προστασία των συμφερόντων τους, με την προσφορά έγκαιρης συμβουλής με συνέπεια και αφοσίωση στην ποιότητα.”

Η παραπάνω αρχή είναι η βάση και ο κανόνας της επιτυχίας του γραφείου μας.

Έχουμε αναγνωριστεί, βάσει ανεξάρτητου ελέγχου από το Bureau Veritas Quality International, ως ένα γραφείο που διευθύνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε όλους τους τομείς των προσφερόμενων υπηρεσιών, τα κριτήρια ποιότητας είναι τα ίδια ή και υπερβαίνουν τα διεθνή κριτήρια ISO 9001: 2000. Από όσο γνωρίζουμε, ο δικηγορικός οίκος Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, είναι το μόνο δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο που τυγχάνει τέτοιας αναγνώρισης.

Τελευταία Ενημέρωση: 4/8/2010 2:59:46 PM
Page Size:


Αποποίηση

@Copyright 2012 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου