Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Η Δική σας Συνεισφορά


στην Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)

Ένα Ενιαίο, Περιεκτικό Διαδικτυακό Χώρο
για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων


Στόχος μας είναι όπως η μη κερδοσκοπική αυτή υπηρεσία :

Αποτελέσει σημείο αναφοράς και λειτουργήσει ως κέντρο πληροφόρησης και ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.

Βοηθήσει στην προώθηση των κυπριακών επιχειρήσεων και των προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσα από το διαδίκτυο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Βοηθήσει στην ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και με επιχειρήσεις του εξωτερικού .

 

Επιθυμία μας είναι όπως η υπηρεσία αυτή αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς. Πιστεύουμε ότι βασικός παράγοντας για το σκοπό αυτό, είναι Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. Εγγραφείτε ως μέλη της ΚΥΠΕΠ και εμπλουτίστε το περιεχόμενο των πιο κάτω ευρετηρίων / ενοτήτων:


Επιχειρήσεων, Προϊόντων και Υπηρεσιών
Επιχειρηματικών Συνεργασιών
Σχεδίων Ενίσχυσης
Σημαντικών Εκδηλώσεων / Ανακοινώσεων
Νέων / Αρθογραφίας
Ερευνών / Μελετών
Χρήσιμων Συνδέσεων
Επιχειρηματικών Εργαλείων
 Αποποίηση

@Copyright 2012 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου